Category Archives: Past. da Saúde

CARIDADE

Solicite na sacristía a visita e atención espiritual ós enfermos.