Daily Archives: 04-12-2017

Horario de confesións

Don José Godoy: no despacho parroquial, dispoñible en todo momento.

Don Ramón Caamaño: domingos, media hora antes de Misa; luns, de 11 a 12 horas; luns a sábado, media hora antes da Misa da tarde.

Don José María Máiz: martes, mércores, xoves e venres, de 11 a 12 horas.

Don Javier Arangúren: xoves, de 19 a 20 horas.

En calquera outro momento, solicite confesor no despacho parroquial.