Acabamos de deixar atrás un ano que nos sorprendeu con esta pandemia que nos toca vivir. Comezamos un novo ano 2021, Ano Santo Compostelano, que pola gracia do Papa Francisco se estenderá ao ano 2022, no que a vacina que se empeza a distribuír é un motivo de esperanza para a humanidade.

Nestes momentos tan distintos nos que nos toca vivir, invítasenos ao comezo deste Ano Santo a poñernos en camiño: “Sal da túa terra”, a facer unha peregrinaxe física pero tamén interior, a deixar atrás as nosas seguridades e comodidades para acadar a terra prometida, saír cara ás periferias como nos invita reiteradamente o papa Francisco, construíndo e acercando ese reino que nos presenta San Marcos que está xa, pero aínda non, os preferidos do Señor, os que máis sofren.

Un tempo no que vivimos un Nadal diferente pero sen perder o misterio, “o Deus connosco que se fixo home para camiñar ao noso carón e que segue querendo nacer no corazón dos homes e mulleres de boa vontade que o queiran libremente acoller, para seguir sendo no medio da humanidade a luz que ilumine as nosas tebras e disipe os nosos medos.

Despois de abrir a Porta Santa dunha catedral rexuvenecida e resplandecente recordamos as palabras de San Juan Pablo II naquela viaxe de 1982:

Desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.” “En el cristianismo se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente

Que Santa María e o Apóstolo Santiago intercedan por nós ao comezo deste Ano Santo Compostelano e que se cumpran nas nosas vidas os mellores desexos que levamos no noso corazón.

Página web de la Revista Diocesana “Barca de Santiago”

Barca de Santiago Nº 40 (PDF)

Abrir la Puerta Santa: Caminar en la esperanza
por  D. Julián Barrio

Editorial: Ano Santo Compostelano
por Josecho López Moldes

La Casa del Señor Santiago
por  Daniel C. Lorenzo Santos 

Cerimonia da Apertura da Porta Santa
por Rafael C. Casás Salgado

La Palabra de Dios en la Liturgia (Ciclo B)
por José Fernández Lago

Año Santo Compostelano. Tiempo de gracia
Por Francisco J. Buide del Real

Chamada á liberación
por Alfredo Losada

Una historia de Navidad
por Fátima Noya

Un año para la  esperanza
por Javier García Sánchez

Una lectura católica de la Peregrinación: no perder la identidad
por J. Aguado

Aprendendo  co Pelegrín
por José A. Seoane

La Acogida en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino
por María  Neira

PEJ 2021
por  Javier García